Skip to main content
OstoskoriClose Cart

Kuluttaja-asiakkaan peruuttamisoikeus

Peruuttamisilmoitus

Peruuttaminen tapahtuu tekemällä peruuttamisilmoitus 14 päivän kuluessa tavaran tai viimeisen tavaranerän vastaanottamisesta. Peruuttamisilmoituksen voi tehdä peruuttamislomakkeella tai vapaamuotoisesti sähköpostilla posti@edella.fi tai kirjeitse. Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoituksen voi tehdä myös seuraavana arkipäivänä.

Tavaroiden noutamatta/vastaanottamatta jättäminen ei ole kaupan peruuttaminen eikä korvaa peruuttamisilmoitusta.

Yritys- ja yhteisöasiakkailla ei ole peruuttamisoikeutta.

Tavaroiden palauttaminen ja palautuskustannus kuluttaja-asiakkaille

Tavara on jätettävä postin tai rahdinkuljettajan kuljetettavaksi 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Mikäli tavara toimitettiin asiakkaalle kokoamattomana, on tavara palautettava myös kokoamattomana/purettuna.

Asiakas vastaa palautuskuluista. Mikäli suoraan verkkokaupasta ostetut tavarat eivät ole tavanomaisesti Postin kautta palautettavissa (suuren koon/painon vuoksi edellyttää rahtia) on  enimmäisvastuu rahtikuluista 100 €.

Kuluttaja-asiakkaan osalta tarjouspyynnön kautta syntyneen sopimuksen osalta toimitus- ja palautuskulusta sovitaan erikseen tarjouksen tekemisen yhteydessä mutta ennen maksuajankohtaa.

Kuluttaja-asiakas voi käyttää palautuslomaketta tai liittää palautukseen seuraavat tiedot: asiakasnumero (jos se on tiedossa), nimi, osoite, puhelinnumero ja tilinumero.

Palautusosoite on Edella Oy, Kuralankatu 2, 20540 Turku tai muu erikseen sovittava osoite. Tavarat voi palauttaa maksutta myös myymälään. Emme ota vastaan postiennakkolähetyksiä.

Asiakas voi käyttää palautukseen haluamaansa kuljetusliikettä tai pyytää Edella Oy:lta hintatarjousta kuljetuksen järjestämisestä. Mikäli Edella Oy järjestää kuljetuksen, sopimuksen mukainen hinta/enimmäishinta pidätetään hyvityssummasta tai muulla tavoin veloitetaan asiakkaalta asiakkaan kanssa sovitulla maksutavalla.

Asiakkaan on pidettävä vastaanottamaansa tavara olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, jotta hänellä on oikeus peruuttamistilanteessa saada maksamansa hinta kokonaan takaisin. Asiakas voi avata tai purkaa pakkauksen menettämättä peruuttamisoikeuttaan tarkastaakseen tavaran ominaisuudet ja toimivuuden sekä tutustuakseen tavaraan samaan tapaan kuin myymälässä. Tuotteiden pakkaus on osa tuotetta, asiakkaan on käsiteltävä ja avattava pakkaus varoen, jotta tuotteet voi palauttaa omassa pakkauksessaan.

Tavara on pakattava siten, ettei se vaurioidu kuljetuksessa. Jos tuote vahingoittuu paluumatkalla siksi, että asiakas on pakannut sen huolimattomasti, vastaa asiakas tästä aiheutuneesta vahingosta. Lähetyksestä kannattaa pyytää kuitti, jolla voi osoittaa palautuksen. Toimituksen noutamatta jättäminen ei ole peruuttaminen eikä korvaa peruuttamisilmoituksen tekemistä. Edella Oy vähentää näin palautuneiden tuotteiden hinnasta 20 €.

Jos asiakas ottaa tavaran käyttöönsä, hän vastaa tavaran arvon alenemisesta. Jos tavara on olennaisesti muuttunut tai vähentynyt, Edella Oy:llä on oikeus periä tavaran arvon alenemista vastaava summa. Jos tavara on muuttunut käyttämisen vuoksi myyntikelvottomaksi, Edella Oy voi kokonaan kieltäytyä palauttamasta kuluttajan maksamaa summaa.

Poikkeukset peruuttamisoikeuteen

Kuluttajansuojalain mukaan peruuttamisoikeutta ei tavaroilla, jotka on valmistettu tai muunneltu ostajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaista tarvetta varten (kuten mittatilaustavarat, omalla kankaalla tilatut, määrämittaan leikatut, kaiverretut tai muutoin personoidut tuotteet) Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään ole sinetöitynä toimitetulla tavaralla, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa ja jonka sinetti on rikottu tai avattu.

Maksun palauttaminen

Kuluttaja-asiakkaalle palautetaan kauppahinta viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Edella Oy:llä on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tavara on palautettu tai asiakas on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin, esimerkiksi palautuskuitilla.

Maksamme palautettavat maksut samalla maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt.

Reklamaatiot

Jos tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksessa, se ei vastaa tilausta tai on virheellinen, asiakasta pyydetään ottamaan yhteyttä Edella Oy:n asiakaspalveluun. Pikainen yhteydenotto helpottaa asian selvittämistä.

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden on reklamoitava virheestä 7 päivän kuluessa tavaran toimittamisesta.

Verkkokaupan 14 päivän peruuttamisoikeus ei rajoita kuluttaja-asiakasta vetoamasta virheeseen tämän ajan jälkeen. Mikäli asiakas on saanut virheellisen tai väärän tuotteen, Edella Oy vastaa virheestä kuluttajasuojalain mukaisella tavalla. Edella Oy vastaa virheellisen tuotteen palautuskuluista ja muista kuluttajansuojalain mukaisista pakottavista velvoitteista.

Reklamaatiot ja riitojen ratkaisu

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Lisätietoja kuluttajan oikeuksista verkkokaupassa saat kuluttajaviraston sivuilta www.kkv.fi

Yritysasiakkaiden osalta riitojen ratkaisupaikka on Varsinais-Suomen käräjäoikeus.