Käytämme toimituksissa pääosin omaa kuljetuskalustoa, näin takaamme parhaiten toimitusajan pitämisen ja minimoimme reklamaatiot. Jatkuva yhteydenpito asiakkaan kanssa, hyvä projektin hallinta ja sen johtaminen antavat teille mielenrauhan ja aikaa keskittyä omaan työhönne.

Ota yhteyttä