Oletteko muuttamassa kokonaan uusiin tiloihin vai uudistamassa vanhaa? Kaipaako aula tai kokoushuone päivittämistä? Onko toimitilanne hiljaisten tilojen tai akustiikan tarpeessa? Välittyykö ravintolastanne kolkko vai kutsuva tunnelma?

Lähdemme jokaiseen projektiin mukaan intohimolla ja luovuudella! Asiakkailla voi olla projektille monenlaisia tarpeita ja tavoitteita; toisilla on selkeä visio ja joillakin vielä hahmottumassa. Hyvään alkuun pääsemme budjetilla ja aikataululla.

Keskustelemme avainhenkilöiden kanssa projektin tarpeista ja tavoitteista, joihin muutoksella tähdätään.  Usein projektin määrittelyn taustalla voidaan pohtia seuraavia asioita:

  • Miten saatte toimitilojen uuden sisustuksen vastaamaan yrityksenne brändiä ja imagoa?
  • Kuvastaako toimitilanne ilme työkulttuurianne?
  • Haluatteko toimitilasisustuksen korostavan yhteisöllisyyttä, tehokkuutta ja luovuutta?
  • Tulevatko työntekijöiden henkilökohtaiset tarpeet huomioiduiksi?
  • Millaisena paikkana toimitilanne näyttäytyy asiakkaille?

Polkaisemme toimitilaprojektin käyntiin määrittelemällä teille tärkeät tavoitteet. Autamme tarvittaessa yhdessä sisustusalan ammattilaisten kanssa projektissanne. Meille on tärkeää, että myös projektin aikana yhteydenpito ja viestintä pelaa. Hyvä projektinhallinta antaa teille mielenrauhan keskittyä työhönne ja viemme toimitilamuutoksen maaliin aikataulussaan.

Ota yhteyttä